Posty

Przystanek dwieście czterdziesty czwarty "a" ;)

Przystanek dwieście czterdziesty czwarty

Przystanek dwieście czterdziesty trzeci